Fabrica

Anamarie Hrup
Fabrica je umetnica, slikarka in velika zelena duša

Fabrica je umetnica, slikarka in velika zelena duša, ki je najbolj izpolnjena, kadar lahko s svojo ustvarjalnostjo pripomore k skrbi za naš planet. Ceni tradicijo, saj se zaveda, da nas ne bi bilo, če ne bi bilo babic in dedkov, ki so s svojim trudom,  z ljubeznijo in pogumom za nas ustvarili svet v katerem živimo.

Od nekdaj v sebi čuti močno željo po izboljšanju sveta, zato sledi vrednotam trajnostnega načina življenja, ponovne uporabe in pravične trgovine.

Nostalgija odraščanja v času Jugoslavije je rdeča nit, ki jo vodi pri kreiranju nakita iz vintage blaga s potiski in iz blaga z avtentičnim s tradicionalnim vezenjem. Blago, ki ga spreminja v ročno izdelan nakit z bogato kulturno in čustveno vrednostjo je dediščina babic, tet, mam in sester, ki so s svojimi toplimi rokami služile kruh v nekdanjih »fabrikah«. Od tod tudi ime blagovne znamke, ki v današnjih časih, ko je proizvodnja v tovarnah velikokrat povezana z nečloveškimi delovnimi pogoji, masovno proizvodnjo neštetih enakih predmetov, ki jih nihče ne potrebuje ter z velikim onesnaževanjem planeta, pomeni ravno nasprotno: ročno ustvarjenje nakita iz ponovno uporabljenega blaga z zgodbo, ki v sebi nosi duha generacij.