Fabrica je umetnica, slikarka in velika zelena duša
Kombinacije različnih vrst lesa ustvarjajo slike, ki jih kot kreator oblikujem

Impresije iz preteklih ArtMar prireditev